Dụng cụ vật lý trị liệu

Giá gốc sau thuế:
Giá bán: 95.000 VNĐ
Giảm giá:
Tổng số thuế:
Giá / kg:

Dụng cụ lăn chân gỗ

Size S Số Lượng 1

Giá gốc sau thuế:
Giá bán: 80.000 VNĐ
Giảm giá:
Tổng số thuế:
Giá / kg:

Giác hơi không dùng lửa

Size S Số Lượng 1

Giá gốc sau thuế:
Giá bán: 200.000 VNĐ
Giảm giá:
Tổng số thuế:
Giá / kg:

Nệm chống loét

Size S Số Lượng 1

Giá gốc sau thuế:
Giá bán: 900.000 VNĐ
Giảm giá:
Tổng số thuế:
Giá / kg:

Nệm chống loét APEC

Size S Số Lượng 1

Giá gốc sau thuế:
Giá bán: 1.800.000 VNĐ
Giảm giá:
Tổng số thuế:
Giá / kg:

Xe đạp con

Size Số lượng

Giá gốc sau thuế:
Giá bán: 450.000 VNĐ
Giảm giá:
Tổng số thuế:
Giá / kg:

Đai cột sống

Size Số lượng

Giá gốc sau thuế:
Giá bán: 380.000 VNĐ
Giảm giá:
Tổng số thuế:
Giá / kg: